Changes to our advertised cinema programme:

Updated 1 April, 2019 /  Wedi'i ddiweddaru ar Ebrill 1, 2019

 

We regret that it has been necessary to slightly amend the start time of Avengers: Endgame (12A tbc) for screenings between 26th April - 9th May from those timings advertised in our current April - June brochure.

This is due to the final confirmed run time being longer than anticipated at time of booking.

We apologise sincerely for any inconvenience caused. New times are as follows:

26 – 29 April @ 1.30, 5.00, 8.30

30 April – 3 May @ 5.05, 8.35

4 – 6 May @ 1.30, 5.00, 8.30

7 – 9 May @ 5.05, 8.35

 

Yn anffodus rydym wedi gorfod newid ychydig ar amser dechrau Avengers: Endgame (12A i’w gadarnhau) ar gyfer dangosiadau rhwng 26ain Ebrill - 9fed Mai o’r amserau hynny a hysbysebwyd yn ei rhaglen Ebrill-Mehefin gyfredol.

Mae hyn oherwydd bod yr amser rhedeg terfynol a gadarnhawyd yn hwy na’r hyn a dybiwyd ar adeg rhaglennu.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Mae’r amserau newydd fel  a ganlyn:

26 – 29 Ebrill @ 1.30, 5.00, 8.30

30 Ebrill – 3 Mai @ 5.05, 8.35

4 – 6 Mai @ 1.30, 5.00, 8.30

7 – 9 Mai @ 5.05, 8.35

 

C