Changes to our advertised cinema programme:

Updated 9 August, 2018/ Wedi'i ddiweddaru ar Awst 9, 2018

The technical issue in Mwldan 1 has been resolved and the advertised schedule for Mwldan 1 will resume from 3pm today with screenings of Mission Impossible: Fallout at 3pm, 5.50pm & 8.40pm.  Thank you again for your patience. 

 

Due to circumstances beyond our control, it has been necessary to make the following changes to our advertised cinema programme:

CRAZY RICH ASIANS (12A tbc) has moved release date from Aug 17 to later in October/November - we plan to reschedule this film to play in the autumn. All currently advertised screenings 17 - 30 August are now cancelled. 

Replacement screenings:

HOTEL ARTEMIS (15) 
Will play Aug 10 - 13 only @ 20.30
Advertised screenings on 14, 15, 16 are now cancelled.

THE FESTIVAL (15) replaces CRAZY RICH ASIANS (12A tbc) and will be screening at Mwldan from date of release (August 14).
Aug 14 - 16 @ 20.30 in Mwldan 1
Aug 17 - 23 @ 18.20 & 20.40 in Mwldan 1
Aug 24 - 30 @ 18.30 & 20.45 in Mwldan 1

MAMMA MIA HERE WE GO AGAIN (PG)
extra screenings added:
Aug 17 - 23 @ 15.45 in Mwldan 1
Aug 24 - 30 @ 15.55 in Mwldan 1
 

We apologise for any inconvenience caused.

 


 

Mae’r problemau technegol ym Mwldan 1 wedi eu datrys a bydd y rhaglen a hysbysebwyd ar gyfer Mwldan 1 yn ail-gychwyn am 3.00 heddiw gyda dangosiadau o Mission Impossible:Fallout am 3. 00, 5.50 a 8.40. Diolch eto am eich amynedd. 

 

O ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth, bu’n rhaid i ni newid y rhaglen sinema a hysbysebwyd fel a ganlyn

Mae CRAZY RICH ASIANS (12A tbc) wedi newid y dyddiad rhyddhau o Awst 17 i hwyrach ym mis Hydref/Tachwedd – bwriadwn ail-raglennu’r ffilm i ddangos yn yr hydref. Mae’r holl sgriniadau o'r ffilm hon a hysbysebir i ddangos rhwng 17-30 Awst bellach wedi eu canslo. 


Dangosiadau yn eu lle:

HOTEL ARTEMIS (15) 
Yn dangos  Awst 10 - 13 yn unig @ 20.30
Dangosiadau a hysbysebir ar 14, 15, 16 bellach wedi eu canslo.


Bydd THE FESTIVAL (15) yn dangos yn lle CRAZY RICH ASIANS (12A tbc) a bydd yn sgrinio yn y Mwldan o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol (Awst 14). 
Awst 14 - 16 @ 20.30 ym Mwldan 1
Awst 17 - 23 @ 18.20 & 20.40 ym Mwldan 1
Awst 24 - 30 @ 18.30 & 20.45 ym Mwldan 1

MAMMA MIA HERE WE GO AGAIN (PG)
dangosiadau ychwanegol wedi eu hychwanegu:
Awst 17 - 23 @ 15.45 ym Mwldan 1
Awst 24 - 30 @ 15.55 ym Mwldan 1
 
Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir

C