Changes to our advertised cinema programme:

Updated 20 October 2017 / Wedi'i ddiweddaru ar Hydref 20 2017

Due to circumstances beyond our control, it has been necessary to make the following changes to our advertised cinema programme.
O ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth, rydym wedi gorfod gwneud y newidiadau canlynol i’n rhaglen sinema a hysbysebwyd.

 

THE LITTLE VAMPIRE (PG tbc)

All advertised screenings of The Little Vampire (PG tbc) between October 28 – December 3 are cancelled. This is due to the postponement of the release date by the film’s UK distributor.   

Mae pob dangosiad o The Little Vampire (PG tbc) rhwng Hydref 28 - Rhagfyr 3 wedi ei ganslo. Mae hyn o ganlyniad i ohirio’r dyddiadau rhyddhau gan ddosbarthwyr y ffilm yn y DU.

 

EARTH: ONE AMAZING DAY (U)

New screenings are added on October 28 – 31 @ 3.30, November 2 @ 3.30, 3 – 5 @ 4.00
Dangosiadau newydd wedi ychwanegu ar Hydref 28 – 31 @ 3.30, Tachwedd 2 @ 3.30, 3 – 5 @ 4.00
 

MY LITTLE PONY (U)

Extra screenings are added on November 11, 12 @ 1.45, 18 @ 3.40, December 2, 3 @ 1.00
Dangosiadau ychwanegol ar Dachwedd 11, 12 @ 1.45, 18 @ 3.40, Rhagfyr 2, 3 @ 1.00

 

THE PARTY (15)

Mae’r dangosiadau a hysbysebwyd ar Dachwedd 10, 11, 13 – 15 wedi eu canslo.
Advertised screenings on November 10, 11, 13 - 15 are cancelled.

 

THE DEATH OF STALIN (15)

Extra screenings are added on November 10, 11, 13 – 15 all at 6.30.
Dangosiadau ychwanegol ar Dachwedd10, 11, 13 – 15 i gyd am 6.30.

 

FROZEN (PG) + OLAF’S FROZEN ADVENTURE (PG tbc)

Exclusive screenings are added on November 25, 26 @ 12.00

TICKETS ON SALE ON 1ST NOVEMBER

Dangosiadau arbennig wedi eu hychwanegu ar Dachwedd 25, 26 @ 12.00

BYDD TOCYNNAU AR WERTH AR 1AF TACHWEDD

 

INGRID GOES WEST (15)

Advertised screenings on December 8 – 14 are cancelled.
Mae’r dangosiadau a hysbysebwyd rhwng Rhagfyr 8- 14 wedi eu canslo.

 

DADDY’S HOME 2 (12A tbc)

Extra screenings are added on December 8 – 14 @ 8.25
Dangosiadau ychwanegol rhwng Rhagfyr 8 – 14 @ 8.25

 

STAR WARS – THE LAST JEDI (12A tbc)

This title now opens across the UK on Thursday 14 December. Extra screenings are added on 14 December at 00.01, 2.45 & 7.50.
Bydd y ffilm hon bellach yn agor yn y DU ar ddydd Iau 14 Rhagfyr. Ychwanegir dangosiadau ar 14 Rhagfyr am 00.01, 2.45 & 7.50.

 

FILM STARS DON’T DIE IN LIVERPOOL (15)

The advertised screening on 14 December (at 7.50) will now start at 3.30.
Bydd y dangosiad a hysbysebwyd ar 14 Rhagfyr (am 7.50) nawr yn dechrau am 3.30
 

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS (12A)

An extra screening is added on 14 December at 3.10.
Bydd dangosiad ychwanegol ar 14 Rhagfyr am 3.10

 

We apologise for any inconvenience caused.
Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir

C