Changes to our advertised cinema programme:

Updated 25 August, 2018/ Wedi'i ddiweddaru ar Awst 25, 2018

We regret to inform you that due to a technical fault beyond our control, Sunday's Andre Reiu Masstricht Concert will be screened in Mwldan 3. Please note that as the capacity is smaller in Mwldan 3, there are not many seats left, please do book in advance for this show.

Mae’n flin gennym eich hysbysu o ganlyniad i nam technegol sydd y tu hwnt i’n rheolaeth, bydd cyngerdd Maastricht Andre Rieu ar ddydd Sul yn cael ei sgrinio ym Mwldan 3. Nodwch os gwelwch yn dda, gan fod llai o seddi ym Mwldan 3, nid oes llawer o docynnau ar ôl, felly sicrhewch eich bod yn prynu eich tocynnau o flaen llaw.

SHOW CANCELLED

Please note that the 3.35 screening of The Spy Who Dumped Me, will no longer be showing, however the 6pm screening will be showing as normal. We regret to inform you that this show has been cancelled due to circumstances beyond our control.

If you have already purchased tickets for this event please contact the box office for a refund, or to exchange your tickets for another event.

Our box office will endeavour to contact you in the meantime using the contact details given to us at time of booking.

We apologise for any inconvenience caused.

SIOE WEDI EI CHANSLO

Nodwch ni fydd dangosiad 3.35 o The Spy Who Dumped Me yn dangos bellach, fodd bynnag bydd dangosiad 6yh yn dangos fel arfer. Sioe wedi ei chanslo o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth - cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y sioe a chewch ad-daliad neu gyfnewid eich tocynnau.

Os ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw ar gyfer ddnagosiad yn Mwldan, bydd ein Swyddfa Docynnau yn ceisio cysylltu a chi (gan ddefnyddio’r manylion cyswllt y cawson gennych wrth archebu eich tocynnau) os oes unrhyw newidiadau I’r rhaglen.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

 

 

Due to circumstances beyond our control, it has been necessary to make the following changes to our advertised cinema programme:

CRAZY RICH ASIANS (12A tbc) has moved release date from Aug 17 to later in October/November - we plan to reschedule this film to play in the autumn. All currently advertised screenings 17 - 30 August are now cancelled. 

Replacement screenings:

HOTEL ARTEMIS (15) 
Will play Aug 10 - 13 only @ 20.30
Advertised screenings on 14, 15, 16 are now cancelled.

THE FESTIVAL (15) replaces CRAZY RICH ASIANS (12A tbc) and will be screening at Mwldan from date of release (August 14).
Aug 14 - 16 @ 20.30 in Mwldan 1
Aug 17 - 23 @ 18.20 & 20.40 in Mwldan 1
Aug 24 - 30 @ 18.30 & 20.45 in Mwldan 1

MAMMA MIA HERE WE GO AGAIN (PG)
extra screenings added:
Aug 17 - 23 @ 15.45 in Mwldan 1
Aug 24 - 30 @ 15.55 in Mwldan 1
 

We apologise for any inconvenience caused.

 


 

Mae’r problemau technegol ym Mwldan 1 wedi eu datrys a bydd y rhaglen a hysbysebwyd ar gyfer Mwldan 1 yn ail-gychwyn am 3.00 heddiw gyda dangosiadau o Mission Impossible:Fallout am 3. 00, 5.50 a 8.40. Diolch eto am eich amynedd. 

 

O ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth, bu’n rhaid i ni newid y rhaglen sinema a hysbysebwyd fel a ganlyn

Mae CRAZY RICH ASIANS (12A tbc) wedi newid y dyddiad rhyddhau o Awst 17 i hwyrach ym mis Hydref/Tachwedd – bwriadwn ail-raglennu’r ffilm i ddangos yn yr hydref. Mae’r holl sgriniadau o'r ffilm hon a hysbysebir i ddangos rhwng 17-30 Awst bellach wedi eu canslo. 


Dangosiadau yn eu lle:

HOTEL ARTEMIS (15) 
Yn dangos  Awst 10 - 13 yn unig @ 20.30
Dangosiadau a hysbysebir ar 14, 15, 16 bellach wedi eu canslo.


Bydd THE FESTIVAL (15) yn dangos yn lle CRAZY RICH ASIANS (12A tbc) a bydd yn sgrinio yn y Mwldan o ddyddiad y rhyddhau cenedlaethol (Awst 14). 
Awst 14 - 16 @ 20.30 ym Mwldan 1
Awst 17 - 23 @ 18.20 & 20.40 ym Mwldan 1
Awst 24 - 30 @ 18.30 & 20.45 ym Mwldan 1

MAMMA MIA HERE WE GO AGAIN (PG)
dangosiadau ychwanegol wedi eu hychwanegu:
Awst 17 - 23 @ 15.45 ym Mwldan 1
Awst 24 - 30 @ 15.55 ym Mwldan 1
 
Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir

C