Changes to our advertised cinema programme:

Updated 21 May, 2019 /  Wedi'i ddiweddaru ar Mai 21, 2019

 

Due To Circumstances Beyond Our Control, It Has Been Necessary To Make The Following Changes To Our Advertised Cinema Programme. 

O Ganlyniad I Amgylchiadau Y Tu Hwnt I’n Rheolaeth, Bu’n Rhaid I Ni Newid Y Rhaglen Sinema A Hysbysebwyd Fel A Ganlyn. 

 

All screenings of AD ASTRA (12A tbc) have been cancelled. Replacement screenings are as follows –

Mae pob dangosiad o AD ASTRA (12A tbc) wedi canslo. Mae dangosiadau yn eu lle fel a ganlyn -

 

June | Mehefin 7, 8, 9

18.05  LONG SHOT (15)

 

June | Mehefin 10, 11, 12, 13

18.30  AMAZING GRACE (U)

 

The release date of Brightburn has been postponed, and as a result the advertised screenings of Brightburn in Mwldan 2 on June 14, 15, 16 @ 8.35pm and June 17 @ 8.45pm have been replaced as follows:

Mae dyddiad rhyddhau Brightburn wedi ei ohirio, ac o ganlyniad mae’r dangosiadau o Brightburn a hysbysebwyd ym Mwldan 2 ar Fehefin 14, 15, 16 @ 8.35yh a Mehefin 17 @ 8.45yh wedi eu newid fel a ganlyn:

 

M2 June | Mehefin 14 @ 8.35 John Wick: Chapter 3 - Parabellum (15)

M2 June | Mehefin 15 @ 8.35 John Wick: Chapter 3 - Parabellum (15)

M2 June | Mehefin 16 @ 8.35 Amazing Grace (U)

M2 June | Mehefin 17 @ 8.45 Amazing Grace (U)

 

C