Changes to our advertised cinema programme:

Updated 20 November 2019 /  Wedi'i ddiweddaru ar Tachwedd 20, 2019

 

It has been necessary to make the following changes to our advertised cinema programme. 
Bu’n rhaid i ni newid y rhaglen sinema a hysbysebwyd fel a ganlyn. 

 

On Sunday 8th December, the screening of Shaun the Sheep 2 at 12.40 and The Addams Family at 2.50 have been cancelled. We will now be showing Les Miserables: The Staged Concert at 1.45.

Ddydd Sul 8fed Rhagfyr, mae'r dangosiad o Shaun the Sheep 2 am 12.40 a The Addams Family am 2.50 wedi eu canslo. Byddwn nawr yn dangos Les Miserables: The Staged Concert am 1.45.

 

We Apologise For Any Inconvenience Caused |

Ymddiheuriadau Am Unrhyw Anghyfleustra A Achosir.

C