Y Tîm

RHAGLENNU

Prifweithredwr

Dilwyn Davies

dilwyn@mwldan.co.uk

 

 

CYLLID A GWEINYDDIAETH

Rheolwr Cyffredinol

Victoria Goddard

victoria@mwldan.co.uk

 

 

MARCHNATA

Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu

Tamsin Davies

tamsin@mwldan.co.uk

01239 623925

 

Rheolwr Marchnata 

Helena Turgel 

helena@mwldan.co.uk

01239 622403

 

Swyddog Marchnata

Lucy Burns

lucy@mwldan.co.uk

01239 623929 

 

 

TECHNEGOL

Technical Manager | Rheolwr Technegol

Sion Williams

Sion@mwldan.co.uk

01239 623927

 

Technegydd / Rheolwr a'r Ddyletswydd

Christopher Smoothy

tech@mwldan.co.uk

 

Technegydd ICT / Rheolwr a'r Ddyletswydd

Alun Gordon

alun@mwldan.co.uk

 

Technician | Technegydd

James Lloyd

james@mwldan.co.uk

01239 623927

 

ORIEL MWLDAN

Cydlynydd Oriel

Helena Turgel

helena@mwldan.co.uk

01239 622403

 

FRONT OF HOUSE / BLAEN TY

Rheolwr Gweithrediadau

Stephanie Maraggiulio

stephanie@mwldan.co.uk

01239 623922

 

Rheolwr Cynorthwyol Gweithrediadau

Nicola Lewis

nikki@mwldan.co.uk

01239 623928

 

Rheolwr a'r Ddyletswydd

Alison Paskell

nikki@mwldan.co.uk

01239 621200

 

Rheolwr a'r Ddyletswydd

Diana Forrester

boxoffice@mwldan.co.uk

01239 621200

 

Rheolwr a'r Ddyletswydd

Marianne Aishling

maz@mwldan.co.uk

01239 621200

 

Rheolwr a'r Ddyletswydd

Danny Lewis

danny@mwldan.co.uk

01239 621200

 

Cynorthwydd Swyddfa Docynnau

Rebecca Head

boxoffice@mwldan.co.uk

01239 621200

 

 

TîM GWASANAETHAU A CHYNNAL A CHADW

Rheolwr Tîm Gwasanaethau a Chynnal a Chadw
 
Jed Lewis
 
 
01239 621200
 
 
Sally Robertson-Williams
Gerry Jenkins
T.S. Varghese

 

Y