Dangosiadau hygyrch

 

 

DANGOSIADAU HAMDDENOL

Beth yw’r rhain?

 

Mae Dangosiadau sy’n addas ar gyfer Awtistiaeth yn ddangosiadau sydd wedi eu haddasu’n gynnil i greu amgylchedd sy’n groesawgar i bobl sydd ag ystod o gyflyrau megis awtistiaeth, anableddau dysgu ac anrhefn wybyddol. Mae’r lefelau sain wedi eu lleihau ynddynt, y golau wedi ei adael arno ar lefel isel ac nid oes unrhyw hysbysluniau ar ddechrau’r ffilm. Gall mynychwyr ddod â bwyd a diod eu hun i’r sinema, gallant fod yn swnllyd ac eistedd ble bynnag sydd mwyaf  cysurus iddynt. Ar gyfer y dangosiadau  hyn ni allwch gadw seddau penodol a bydd ‘na ystafell dawel ar gael yn gyferbyn â’r awditoriwm os oes angen i unrhyw un ei defnyddio.

 

Y dangosiadau hamddenol nesaf yw:

Dolittle (PG) - Dydd Sadwrn 15 Chwefror @ 11:45am - Mwldan 3

Peter Rabbit 2: The Runaway (PG tbc) - Dydd Sadwrn 28 Mawrth @ 10:45am - Mwldan 3

 

Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at http://www.dimensions-uk.org/support-services/autism-care/autism-friendly-screenings/

 

 

 

DDANGOSIADAU GYDAG ISDEITLAU 

Beth yw’r rhain?

Mae dangosiadau gydag isdeitlau/capsiynau yn darparu trawsgrifiad o’r sain mewn ffilm, wedi ei arddangos ar hyd gwaelod y sgrin sinema. Ynghyd â deialog y ffilm, mae’r is-deitlau’n cynnwys sain nad yw’n ddeialog megis “(mae’n ochneidio)” neu “(drws yn gwichian)”.

Pwy all elwa o’r rhain?

Pobl sy’n Drwm eu Clyw

 

Ddangosiadau nesaf gydag isdeitlau yw:

Spies In Disguise (PG) - Dydd Llun 3 Chwefror @ 5.55yh

A Hidden Life (12A) - Dydd Mercher 5 Chwefror @ 7.40yh

Waves (15) - Dydd Llun 10 Chwefror @ 5.30yh

Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn) (15 tbc) - Dydd Mercher 12 Chwefror @ 8.15yh

Dolittle (PG) - Dydd Llun 17 Chwefror @ 5.35yh

Emma (12A tbc) - Dydd Mercher 19 Chwefror @ 5.55yh

Underwater (15) - Dydd Llun 24 Chwefror @ 8.10yh

The Lighthouse (15) - Dydd Mercher 26 Chwefror @ 8.40yh

Richard Jewell (15) - Dydd Llun 2 Mawrth @ 8.10yh

Queen & Slim (15) - Dydd Mawrth 3 Mawrth @ 8.25yh

Sonic The Hedgehog (PG) - Dydd Iau 5 Mawrth @ 5.55yh

Greed (15) - Dydd Llun 9 Mawrth @ 8.25yh

Like A Boss (15 tbc) - Dydd Llun 23 Mawrth @ 8.20yh

Nodwch os gwelwch yn dda, nad oes isdeitlau ar gael ar bob ffilm, ond ble bynnag y mae’n bosibl rydym yn anelu at geisio dangos o leiaf un ffilm â chanddi isdeitlau o’r ffilmiau hynny sydd wedi eu hisdeitlo. 

 

 

 

DANGOSIADAU SAIN DDISGRIFIO

 (Dangosiadau Sain Ddisgrifio Sain)

Beth yw’r rhain? 

Bydd dangosiadau sain ddisgrifio yn darparu sylwebaeth leisiol sydd wedi recordio o flaen llaw sy’n disgrifio nodweddion megis y cyffro, iaith gorfforol, mynegiadau a symudiadau yn ystod y ffilm. Mae’r sylwebaeth yn ffitio o fewn y seibiau tawel yn y ffilm, fel nad yw’n torri ar draws y deialog. Mae’n drac sain ar wahân caiff ei ddarlledu trwy glustffonau diwifr, a dim ond y person sy’n eu gwisgo bydd yn ei glywed.

Siaradwch â’n Swyddfa Docynnau oes bydd angen clustffonau arnoch.

Am fwy o wybodaeth am hyn cyfeiriwch at: http://www.rnib.org.uk

Pwy all elwa o’r rhain?

Pobl â nam ar eu golwg. Mae Sain Atgyfnerthu ar gael ar ein holl ddangosiadau sinema a’n digwyddiadau darlledu byw.

 

 

 

DANGOSIADAU SAIN ATGYFNERTHU

 

 

Beth yw hwn?

Mae Sain Atgyfnerthu yn gyfleuster sy’n atgyfnerthu trac sain y dangosiadau sinema trwy glustffonau. Mae hyn yn gweithredu yn lle’ch cymorth clyw.

Mae Sain Atgyfnerthu ar gael ar bob un o’n dangosiadau sinema - gofynnwch i’n swyddfa docynnau am glustffonau os hoffech wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn.

Pwy all elwa o’r rhain?

Pobl sy’n Drwm eu Clyw