Annabelle Comes Home (15)

Gary Dauberman | USA | 2019 | 106’

Yn benderfynol o rwystro Annabelle rhag creu rhagor o ddistryw, mae Ed a Lorraine Warren yn dod â’r ddol gythreulig i’r ystafell arteffactau sydd dan glo yn eu cartref, gan ei gosod yn ‘ddiogel’ tu ôl i wydr sanctaidd a chael bendith gan offeiriad. Ond mae noson o arswyd annuwiol yn eu disgwyl wrth i Annabelle ddeffro’r ysbrydion atgas yn yr ystafell, sydd yna i gyd yn troi eu golwg ar darged newydd, Judy merch deg mlwydd oed y teulu Warren, a’i ffrindiau.

£7.70

BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: