Daddy's Home 2 (12A)

Sean Anders | USA | 2017 | 100’

Mark Wahlberg, Will Ferrell a Mel Gibson sy’n serennu yn y dilyniant comedi teuluol hwn. Mae’r tad a’r llystad Dusty a Brad yn ymuno â’i gilydd i sicrhau bod y Nadolig yn berffaith i’r plant. Mae eu partneriaeth newydd yn cael ei rhoi ar brawf yn fuan pan mae tad henffasiwn, macho Dusty a thad addfwyn Brad yn cyrraedd gan droi’r gwyliau’n wyneb i waered.

£7.30 (£5.50)
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD MAWRTH 12 RHAGFYR @ 8.25YH
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: