Downton Abbey (PG)

Michael Engler | UK | 2019 | 124’

Addasiad fflm yn dilyn saga’r teulu Crawley a’r gweision sy’n gweithio iddynt ar ddechrau’r 20fed ganrif yn Lloegr. Gosodwyd ym 1927 (blwyddyn ymlaen o ddiweddglo’r gyfres deledu) gyda’r Dirwasgiad Mawr ar y gweill a’r teulu Crawley yn cynilo’r ceiniogau a nifer y gweision wedi ei leihau. Caiff Carson, y bwtler, ei berswadio i ddod allan o ymddeoliad er mwyn ceisio adfer Downton i’w ysblander blaenorol ar gyfer ymweliad brenhinol.

£7.70 (£5.90)

YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: