Edie (12A)

Simon Hunter | 2017 | UK | 102’

Mae Edith Moore (Sheila Hancock) yn fenyw sarrug, chwerw yn ei wythdegau. Yn y misoedd sy’n dilyn marwolaeth ei gwˆr mae perthynas Edie â’i merch yn dechrau gwaethygu. Mae’r cwestiwn ynghylch dyfodol Edie’n dod i’r amlwg, mae Nancy yn dechrau cynllunio i symud ei mam i gartref ymddeol. Yng nghanol hyn oll, mae Edie’n cynllunio’r trip dringo i Ucheldiroedd yr Alban nad oedd ei gwˆr gormesol erioed wedi ei chaniatáu i gymryd.

£7.50 (£5.70)
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau : Dydd Iau 14 Mehefin @ 6.00yh
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN