The First Purge (15)

Gerard McMurray | 2018 | USA | 97’

Ffilm arswyd dystopaidd Americanaidd wedi ei chyfarwyddo gan Gerard McMurray ac wedi ei hysgrifennu gan James DeMonaco. Yn rhagflaenydd i The Purge yn 2013, mae trais ac anrhefn yn lledu ar draws y wlad pan mae’r New Founding Fathers of America yn rhoi theori gymdeithasegol ar brawf sy’n caniatáu dinasyddion i ddangos eu natur ymosodol am un noson mewn cymuned arunig.

£7.50 (£5.70)
Mae'r holl ffilmiau a restrir isod yn cynnwys Sain Ddisgrifio a Sain Atgyfnerthu
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Mawrth 14 Gorffennaf @ 8.45yh

Browse more shows tagged with: