The Goldfinch (15)

John Crowley | USA | 2019 | 149’

Roedd Theodore "Theo" Decker yn 13 mlwydd oed pan gafodd ei fam ei lladd gan fôm yn yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan. Mae’r trasiedi yn newid hynt ei fywyd, a’i anfon ar siwrnai gynhyrfus o alar ac euogrwydd, ailddyfeisiad ac achubiaeth, a hyd yn oed cariad. Trwy’r cyfan, mae’n glynu at un darn diriaethol o obaith o’r diwrnod ofnadwy hwnnw... paentiad o aderyn pitw wedi ei gadwyno at ei glwyd. Yn seiliedig ar nofel lwyddiannus Donna Tartt.

£7.70