Gwen (15)

William McGregor | UK | 2019 | 82'

Gyda harddwch eithriadol Eryri yn y 19eg Ganrif fel cefndir, mae merch ifanc yn ceisio’n daer i gadw ei chartref ynghyd yn wyneb adfyd: salwch rhyfedd ei mam, absenoldeb ei thad a thresmasiad cwmni cloddio ar eu tir. Mae tywyllwch cynyddol yn dechrau gafael ar ei chartref, ac mae’r gymuned leol ddrwgdybus yn troi ar Gwen a’i theulu.

£7.70

BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: