I, Tonya (15)

Craig Gillespie | 2017 | USA |  119’

Yn seiliedig ar ddigwyddiadau anhygoel, ond gwir, mae I, TONYA yn stori gomig dywyll am y sglefriwr Americanaidd, Tonya Harding, ac un o’r sgandalau mwyaf syfrdanol yn hanes chwaraeon. Er mai Harding oedd yr Americanes gyntaf i gwblhau axel triphlyg mewn cystadleuaeth, cafodd ei hanes ei diffinio am byth drwy ei chysylltiad ag ymosodiad drwg-enwog, ffôl ar gyd-gystadleuydd Olympaidd, Nancy Kerrigan.

£7.50 (£5.70)
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau : Dydd Llun 16 Ebrill @ 8.30yh

Browse more shows tagged with: