La Casa Di Dio (U)

Owain Llyˆr | UK | 2009 | 52’

Ym 1943, cyrhaeddodd 1,500 o Garcharorion Rhyfel Eidalaidd Wersyll Carcharorion Rhyfel 70, yng Ngorllewin Cymru. Tu fewn un o’r cabanau bwrdd plastr, gwnaethant adeiladu Eglwys y Galon Sanctaidd, gan ddefnyddio deunyddiau annhebygol, gyda chromen a ffresgo o’r Swper Olaf. Dyma’r stori tu ôl y crair annhebygol hwn. Mae’r dangosiad hwn yn marcio 10 mlynedd ers i’r fflm cael ei rhyddhau.

£7.70 (£5.90)

Browse more shows tagged with: