Late Night (15)

Nisha Ganatra | USA | 2019 | 102’

Mae cyfwynydd sioe sgwrsio hwyrnos (Emma Thompson) yn cyfogi ysgrifennwr staff benywaidd am y tro cyntaf (Mindy Kaling), mewn ymgais i dawelu pryderon ynghylch materion amrywiaeth. Ond mae gweithred Thompson yn troi ei byd wyneb yn waered, gyda chanlyniadau sy’n annisgwyl o ddoniol wrth i’r ddwy fenyw, wedi eu gwahanu gan genhedlaeth a diwylliant, cael eu huno gan eu hoffter cyffredin am linellau clo brathog.

£7.70

Browse more shows tagged with: