Peter Rabbit (PG)

Will Gluck | 2018 | UK | Australia | USA | 95‘

Mae Peter Rabbit, yr arwr drygionus ac anturus sydd wedi cyfareddu cenedlaethau o ddarllenwyr, bellach yn chwarae rôl arweiniol yn ei gomedi amharchus, cyfoes ei hun. Yn y ffilm, mae cynnen Peter â Mr McGregor yn dwysáu’n fwy nag erioed o’r blaen wrth iddynt gystadlu am serch y carwr anifeiliaid dymunol sy’n byw drws nesaf. James Corden sy’n lleisio cymeriad Peter gydag ysbryd chwareus a swyn gwyllt.

£7.50 (£5.70)
Dangosiad Hamddenol: Dydd Sadwrn 14 Ebrill@ 11.40yb
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Llun 16 Ebrill @ 3.50yp
Mae'r holl ffilmiau a restrir isod yn cynnwys Sain Ddisgrifio a Sain Atgyfnerthu

Browse more shows tagged with: