Playing With Fire (PG)

Andy Fickman | USA | 2019 | 96’

Pan ddaw’r uwch-arolygydd tân parchus Jake Carson a’i dîm elitaidd o ddiffoddwyr tân i achub tri brawd a chwaer, maen nhw’n sylweddoli’n gyflym ni allai unrhyw faint o hyfforddiant eu paratoi ar gyfer eu tasg fwyaf heriol hyd yn hyn: gwarchod plant. Wrth i’w bywydau, eu swyddi a’u depo cael eu troi wyneb i waered, buan iawn y bydd y tri dyn yn dysgu bod plant, yn debyg iawn i danau, yn wyllt ac yn anrhagweladwy.

£7.70 (£5.90)

BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: