Psycho Vertical (12A) + The Bothy Project (12A)

Enillydd y Ffilm Ddringo Orau yng Ngwˆyl Ffilm Mynydda Banff 2017, mae’r ffilm ddogfen glodfawr newydd hon yn bortread hynod ddiddorol o’r ysgrifennwr, y digrifwr a’r mynyddwr Prydeinig Andy Kirkpatrick. Yn seiliedig ar fywgraffiad llwyddiannus Andy, mae’n cyflwyno astudiaeth onest a chynyrfiadol o arwr-fynyddwr mwyaf annhebyg Prydain, ei fywyd cymhleth a’r hyn sy’n ei gymell, ynghyd â darnau ffilm syfrdanol o’i esgyniad 18 diwrnod ar ei ben ei hun i gopa El Caprain, Yosemite.

£7.50 (£5.70)

Browse more shows tagged with: