Shazam! (12A)

David F. Sandberg | 2019 | USA | 132’

Mae Billy Batson yn grwt call, 14 mlwydd oed sydd newydd symud i’r diweddaraf mewn cyfres o gartrefi maeth, pan mae’n cael ei ddewis i fod yn archarwr. Mae’n trawsffurfio’n hudol drwy floeddio’r gair Shazam! Rhaid i Billy a’i frawd maeth newydd, Freddy Freeman, ddysgu beth yw nerthoedd newydd Billy a sut i’w defnyddio mewn pryd i atal y dihiryn Dr Thaddeus Sivana.

£7.70 (£5.90)

Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Mercher 10 Ebrill @ 8.15yh