Stan & Ollie (PG)

Jon S Baird | 2018 | UK | Canada | USA | 97’

Steve Coogan a John C. Reilly sy’n chwarae rolau Stan Laurel ac Oliver "Babe" Hardy, hoff ddeuawd comedi’r byd, wrth iddynt gychwyn ar daith o gwmpas theatrau miwsig Prydain ym 1953. Wedi heneiddio a’u gyrfaoedd euraidd fel Brenhinoedd comedi Hollywood erbyn hyn y tu ôl iddynt, mae eu dyfodol yn ansicr. Mae cynulleidfaoedd yn siomedig o fach, ond maen nhw bob amser wedi llwyddo i wneud ei gilydd chwerthin, ac wrth i swyn a hyfrydwch eu perfformiadau dywynnu, mae eu cynulleidfaoedd yn chwerthin hefyd.

£7.50 (£5.70)

Mae'r holl ffilmiau a restrir isod yn cynnwys Sain Ddisgrifio a Sain Atgyfnerthu
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Llun 21 Ionawr @ 5.55yh

Browse more shows tagged with: