The Sun Is Also A Star (12A)

Ry Russo-Young | USA | 2019 | 99’

Mae Daniel Bae a Natasha Kingsley yn cwrdd ac yn syrthio mewn cariad â’i gilydd, dros un diwrnod hudol yn eu cartref yn Efrog Newydd. Mae gwreichion yn dechrau hedfan ar unwaith rhwng y ddau ddieithryn, ond gydag oriau’n unig ar ôl ar y cloc ar yr hyn sy’n debygol o fod ei diwrnod olaf yn yr Unol-Daleithiau, mae Natasha yn ymladd yn erbyn alltudiaeth ei theulu yn ôl i Jamaica, tra’n ceisio        delio â’i theimladau am Daniel ar yr un pryd.

£7.70 (£5.90)

Mae'r holl ffilmiau a restrir isod yn cynnwys Sain Ddisgrifio a Sain Atgyfnerthu

Browse more shows tagged with: