Tell It To The Bees (15)

Annabel Jankel | UK | 2019 | 107’

Mae Dr. Jean Markham yn dychwelyd i’r dref a gadawodd pan oedd yn ei harddegau er mwyn rhedeg meddygfa ei diweddar dad. Pan mae ‘sgarmes ar iard yr ysgol yn glanio Charlie yn ei meddygfa, mae’n ei wahodd i’w gardd i ddweud ei gyfrinachau wrth y gwenyn. Daw’r cyfeillgarwch newydd â Lydia, ei fam, i mewn i fyd Jean, ac mae’r ddwy fenyw yn teimlo atyniad rhyngddynt. Ond, yn nhref fechan ym Mhrydain yn y 1950au, mae pris cymdeithasol uchel ynghlwm wrth eu cyfrinach newydd.

£7.70

Browse more shows tagged with: