What They Had (15)

Elizabeth Chomko | 2018 | USA | 101’

Ar ôl i’w mam oedrannus grwydro i ffwrdd yn ystod storm eira, mae Bridget (Hilary Swank) yn dychwelyd i gartref ei phlentyndod. Wedi ei gorfodi i ddyfarnu rhwng taerineb ei thad bod ei wraig yn aros yn y cartref ac ymdrechion ei brawd i’w rhoi mewn cyfleuster ‘gofal cof’, mae Bridget yn ei chael yn anodd gwneud synnwyr o wrthdaro teuluol hyd oes.

£7.50

BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN