Wonder Park (PG)

Robert Iscove | David Feiss | Clare Kilner | 2019 | USA | 85’

  Mae merch ifanc llawn dychymyg o’r enw June yn treulio ei phlentyndod yn adeiladu parc difyrion teganau yn llawn reidiau rhyfeddol ac anifeiliaid sy’n siarad. Unwaith iddi dyfu ychydig, mae am adael y parc a’i gemau plentynnaidd tu ôl iddi, ond un diwrnod mae’n darganfod bod ei pharc difyrion Wonderland wedi dod yn fyw yn y goedwig. Ac mae angen ei help ar y parc a’i anifeiliaid er mwyn ei stopio rhag cael ei ddinistrio gan y Chimpanzombies.

£7.70 (£5.90)

Dangosiadau Hamddenol (addas ar gyfer Awtistiaeth) - Dydd Sadwrn 20 Ebrill am 10.40yb
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Mercher 17 Ebrill @ 2.55yp
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN