X-Men Dark Phoenix (12A tbc)

Simon Kinberg | 2019 | USA | tbc’

Mae’r X-Men wrthi’n wynebu eu gelyn mwyaf ofnadwy a grymus pan mae un ohonynt yn dechrau troelli allan o reolaeth. Yn ystod taith i’r gofod, caiff Jean Grey ei tharo gan fflêr solar. Mae’n dechrau datblygu grymoedd rhyfeddol ond dinistriol ac ar ôl iddi ddychwelyd i’r Ddaear, rhaid i’r X-Men benderfynu beth maen nhw’n barod i’w aberthu er mwyn ei hachub.

£7.70 (£5.90)

Browse more shows tagged with: