Brendan S Burns: Pulse @ Oriel Mwldan

Mae’n bleser gan y Mwldan groesawu'r artist uchel ei barch, Brendan Stuart Burns i’n horiel. Yn y casgliad hwn o waith mae Burns yn parhau trwy baent, ei archwiliad o syniadau haniaethol, gan dynnu ar ddelweddaeth a’i gwreiddiau ym myd natur. Mae Brendan Burns yn byw ac yn gweithio yn Ne Orllewin Cymru. Mae themâu sy’n ganolog i waith Burns yn cynnwys syniadau o absenoldeb, arwahanrwydd, marwoldeb a’r ysbrydol.

 

Browse more shows tagged with: