Tom Martin: Wunderkammer @ Oriel Mwldan

Mae Oriel Mwldan yn croesawu’r artist Tom Martin i’r man arddangos. Yn anad dim yn wneuthurwr printiau, mae gwaith Martin yn ymestyn y tu hwnt i’r dudalen i gelf 3D seiliedig ar eitem. Mae ymarfer yr artist yn hynod archwiliadol; mae’n archwilio syniadau o gyfranogiad cynulleidfa a chanfyddiad gweledol, gan annog cyfranogiad rhwng ei waith a’r cyhoedd. Mae’n gwahodd gwylwyr i archwilio ei waith trwy ddull gweithredu ymarferol ac mae ganddo ddiddordeb yn y natur gorfforol sydd ynghlwm  mewn symud yr eitemau a gyflwynir a’r symbyliad metal sydd angen mewn cyfranogi. Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno ystod liwgar, haniaethol o waith gan ddod â rhyngweithio, haniaeth a theorïau wedi seilio ar eitem ynghyd mewn casgliad gall y gwyliwr ei drin gan.

Bydd gweithdy rhad ac am ddim i ysgolion a cholegau yn cyd-fynd â’r arddangosfa hon.

 

Browse more shows tagged with: