Andre Rieu Maastricht Concert 2020

SIOE WEDI EI CHANSLO 

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod sioe  Andre Rieu - Happy Together  ar 27 + 30 Awst wedi ei chanslo. Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. *Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan  

Andre Rieu - Happy Together 

Mae gan gerddoriaeth y pŵer hudolus i wella ac i ddod â phobl ynghyd mewn modd ni all unrhyw ffurf gelf arall ei wneud. Yn dilyn ei gyngerdd llwyddiannus yn sinemâu i ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed, mae André Rieu yn eich gwahodd chi a'ch anwyliaid i noson ysblennydd o gerddoriaeth o'i dref enedigol, Maastricht. Happy Together bydd digwyddiad sinema gerddorol fwyaf llon y flwyddyn!Nid ydych chi byth ar eich pen eich hun pan fydd gennych André yn eich bywyd. Nid oes unrhyw un yn medru tynnu wrth dannau’ch calon, dod â dagrau i’ch llygaid a gwneud i chi chwerthin yn debyg i Frenin y Waltz!

£16 (£15)

Browse more shows tagged with: