Exhibition On Screen: Easter In Art

WEDI GOHIRIO

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod dyddiad sioe Exhibition on Screen: Easter in Art ar 20fed Ebrill bellach wedi'i symud i 23fed Mawrth 2021.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

EASTER IN ART

Season 7 / 3

Directed by Phil Grabsky |  Running time: Approx. 85’

Mae stori marwolaeth ac atgyfodiad Crist wedi dominyddu diwylliant y gorllewin am y 2000 blynedd diwethaf. Efallai mai dyma’r digwyddiad hanesyddol mwyaf arwyddocaol erioed. Mae'r ffilm grefftus hyfryd hon yn archwilio stori'r Pasg fel y’i darluniwyd mewn celf, o amser y Cristnogion cynnar hyd heddiw. Wedi'i ffilmio ar leoliad yn Jerwsalem, yr Unol Daleithiau a ledled Ewrop, mae'r ffilm yn archwilio'r gwahanol ffyrdd y mae artistiaid wedi darlunio stori'r Pasg trwy'r oesoedd ac felly'n darlunio hanes pob un ohonom.

£10 (£9)

85 Munud

Browse more shows tagged with: