Exhibition on Screen: I, Claude Monet

Mae I, Claude Monet yn dychwelyd o ganlyniad i alw mawr, gan ddatgelu calon ac enaid artist mwyaf hoffus y byd. Mae bywyd Monet yn stori afaelgar am ddyn a ddioddefodd y tu ôl i’w gynfasau heulog, o iselder, unigedd a hyd yn oed hunanladdiad. Fodd bynnag wrth i’w gelfyddyd ddatblygu, a’i gariad tuag at arddio arwain tuag at ogoniant ei ardd Giverny, caiff ei hiwmor, mewnwelediad a chariad tuag at fywyd eu datgelu. Wedi ei hadrodd yng ngeiriau Monet ei hun ac wedi ei ffilmio ar leoliad yn y mannau lle hoffai baentio.

£10 (£9)
Bydd bwyty dros dro Y Goeden Bobl yn cynnig bwydlen osod o fwyd Indiaidd cyfoes cyn y sioe o 5.30yh

Browse more shows tagged with: