Exhibition On Screen: Lucian Freud

Mae’r arddangosfa arbennig hon yn dod ynghyd â mwy na 50 o baentiadau, printiau a lluniau hunanbortread y meistr modern hwn ar gelf Brydeinig. Yn un o’r paentwyr mwyaf clodfawr ein hoes, mae Lucian Freud hefyd yn un o’r ychydig iawn o artistiaid yr 20fed ganrif a bortreadodd ei hun gyda’r fath gysondeb. Gan rychwantu bron saith degawd, mae ei hunanbortreadau’n rhoi cipolwg hynod ddiddorol i’w ysbryd a’i ddatblygiad fel paentiwr. Gyda’i gilydd, mae ei bortreadau’n cynrychioli astudiaeth afaelgar o heneiddio a’r broses o hunangynrychiolaeth.

 

£10 (£9)

80 Munud

Browse more shows tagged with: