Gauguin From The National Gallery, London (12A)

Mae’r digwyddiad sinema hynod ddiddorol hwn yn agor gyda ffilm ddogfen newydd sbon am fywyd a gwaith Paul Gauguin, un o artistiaid mwyaf poblogaidd a phwysig y byd. Wedi ei ffilmio yn Tahiti, Ffrainc a’r DU, bydd y ffilm sinematig hon yn archwilio cyrhaeddiad artistig Gaugin, yn eithriadol - a dadleuol ar adegau. Caiff ei ddilyn gan olwg breifat unigryw o arddangosfa Gaugin Portraits yr Oriel Genedlaethol, ychydig ar ôl iddi agor yn Llundain.

£12.50 (£10)

Browse more shows tagged with: