Met Opera: Porgy & Bess

LIVE BROADCAST

Caiff campwaith Americanaidd modern y Gershwins ei berfformio gan y Met am y tro cyntaf mewn agos i ddeng mlynedd ar hugain, gyda’r bas-bariton Eric Owens a’r soprano Angel Blue yn y prif rannau. Cafodd y cydgynhyrchiad hwn gan Opera Cenedlaethol Lloegr ac Opera Cenedlaethol yr Iseldiroedd ei glodfori fel llwyddiant yn ei bremiere yn Llundain yn gynharach eleni. Yn cynnwys yr ariâu hoffus “Summertime” ac “I Got Plenty o’ Nuttin”, mae cynhyrchiad steilus y Cyfarwyddwr James Robinson yn cludo cynulleidfaoedd i Catfish Row, lleoliad sy’n fyw gyda cherddoriaeth, dawnsio, emosiwn, a thorcalon ei breswylwyr. Ystyrir Porgy and Bess, gwaith llwyfan olaf George Gershwin fel un o operâu gorau America’r 20fed Ganrif.

£16 (£15)

205 Minutes

Browse more shows tagged with: