NT Live: The Audience (12A) Encore

Mae Helen Mirren yn adfer ei rôl lwyddiannus fel y Frenhines Elisabeth II yn y cynhyrchiad West End hwn. Am y chwedeg mlynedd ddiwethaf mae Elisabeth II wedi cyfarfod â phob un o’i Phrif-weinidogion am gyfarfod wythnosol preifat, gyda’r ddau barti yn cadw’r hyn a drafodwyd yn hollol gyfrinachol wrth bawb. Mae The Audience yn torri ar y distawrwydd hwn gan ddychmygu cyfres o gyfarfodydd personol rhwng y prif-weinidogion niferus, o Churchill i Cameron, a’r Frenhines gyson.

 

‘Helen Mirren is smashing. Her Majesty will see you now.’

New York Times

 

‘To the surprise of exactly no one, Helen Mirren is absolutely terrific.’

New York Post

‘Helen Mirren holds The Audience. It’s dazzling fun.’

New York Magazine

‘Helen Mirren is astonishing in Peter Morgan’s splendid The Audience.’ 

Associated Press

‘Helen Mirren rules in this engaging and humanizing retrospective.’

Time Out New York

‘Royally entertaining.’

Variety 

 

£12.50 (£11.50)