NT Live: Peter Pan (PG)

Mae pob plentyn, ar wahân i un, yn tyfu i fyny….

Wedi ei gipio’n fyw yn y National Theatre, mae Peter Pan, arweinydd y Lost Boys yn colli ei gysgod ac mae Wendy yn ei helpu i’w ail-osod. I’w diolch, caiff ei gwahodd i Neverland, lle mae Tinker Bell y dylwythen deg, Tiger Lily a’r dialgar Capten Hook yn aros. Mae gwledd o hud, cerddoriaeth a dychymyg yn dilyn. Yn bleser i blant ac oedolion.

£12.50 (£11.50)
★★★★★
‘Spellbindingly imaginative. A dazzling production.’
Radio Times

Browse more shows tagged with: