NT Live: Salomé (15 tbc)

DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN MANYLDER UWCH WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O NATIONAL THEATRE LLUNDAIN

Mae’r stori wedi ei hadrodd o’r blaen, ond nid erioed fel hyn. Gwlad anial feddianedig. Radical o’r diffeithiwch yn mynd ar streic newyn. Merch y bydd ei dawns ryfedd yn newid hynt y byd. Mae’r ailadroddiad  grymus hwn yn troi’r chwedl Feiblaidd ddrwg-enwog hon ar ei phen gan osod Salomé wrth galon y chwyldro. Mae’r cyfarwyddwr theatr Yaël Farber yn tynnu ar nifer o gyfrifon er mwyn creu ei chynhyrchiad taer, hypnotig a chaiff ei ddarlledu’n fyw o lwyfan y National Theatre.

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: