NT Live: The Threepenny Opera (15)

DIGWYDDIADAU DARLLEDU BYW MEWN DIFFINIAD UCHEL WEDI SGRINIO TRWY LOEREN O NATIONAL THEATRE LLUNDAIN  

Rory Kinnear yw Mack the Knife mewn fersiwn newydd ugeinfed ganrif o’r sioe gerdd, sydd wedi ei darlledu’n fyw o lwyfan y National Theatre, ei haddasu gan Simon Stephens a’i chyfarwyddo gan Rufus Norris. 

Wrth i East End Llundain baratoi ar gyfer y coroni, mae Mr a Mrs Peachum yn paratoi ar gyfer diwrnod da o gardota, gan gadw gafael tynn ar isfyd y ddinas – a lleoliad eu merch.

Yn cynnwys iaith frwnt ac ymddygiad anweddus. 

Yn Addas i 15 + 

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: