Oscar Wilde LIVE: The Importance of Being Earnest (12A)

Cynhyrchiad newydd o un o’r dramâu mwyaf digrif yn y Saesneg, caiff The Importance of Being Earnest gan Oscar Wilde, ei darlledu’n fyw i sinemâu o Theatr Vaudeville yn West End Llundain. Mae campwaith hoffus Wilde yn taflu cariad, rhesymeg ac iaith i’r awyr i greu un o arddangosfeydd tân gwyllt mwyaf syfrdanol theatr. Mae Jack, Algy, Gwendolyn a Cecily yn darganfod pa mor anwastad yw llwybr gwir gariad, tra bod Lady Bracknell yn cadw llygad ar yr anrhefn o foesau. Dyma’r bedwaredd ddrama a’r ddrama olaf o Dymor Oscar Wilde, dathliad blwyddyn ei hyd o waith y dramodwr gwych Oes Fictoria, a llwyfannir gan Gwmni Theatr Classic Spring.  

£15 (£14)

165 minutes tbc

Browse more shows tagged with: