ROH: La Boheme

Pan mae Rodolfo, bardd tlawd, yn cwrdd â Mimi, gwniadwraig, maent yn syrthio mewn cariad yn syth. Ond caiff eu dedwyddwch ei fygwth pan mae Rodolfo’n darganfod bod Mimi yn ddifrifol sâl. Yn asiad o gomedi a thrasiedi, mae’r opera’n canolbwyntio ar fywydau grŵp o artistiaid ifanc wrth iddynt geisio cael dau ben llinyn ynghyd ym Mharis. Mae portread rhamantaidd Puccini o Baris bohemaidd, gyda cherddoriaeth gofiadwy a stori serch wedi ei dwyn o fywyd beunyddiol wedi cyfareddu cynulleidfaoedd ar draws y byd.

£16 (£15)

Browse more shows tagged with: