ROH: Tosca

Mae Tosca yn un o oreuon opera, ac o’i chordiau agoriadol croch mae’n consurio byd o ansefydlogrwydd gwleidyddol a bygythiad. Mae cynhyrchiad Jonathan Kent i’r The Royal Opera yn cipio terfysg gwleidyddol Rhufain ym 1800. Mae Scarpia, Pennaeth yr Heddlu, yn erlyn ac yn arteithio gelynion y Wlad. Mae ei gerddoriaeth, dywyll, gythreulig yn cyferbynnu â melodïau’r cariadon Tosca a Cavaradossi, sy’n mynegi eu nwyd drwy ariâu gwych. Gyda’i phlot gafaelgar a cherddoriaeth odidog, mae’n opera caiff ei pherfformio dro ar ôl tro. 

£16 (£15)

Browse more shows tagged with: