Royal Ballet: La Bayadère

BROADCAST EVENT 

Ballet in three acts

Drama am yr anawsterau sy’n wynebu band pres pwll glo, yn dilyn cau eu pwll yn Grimley, Swydd Efrog ym 1996 gyda thrac sain byw wedi ei ddarparu gan y clodfawr Band Pres Wdig. Mae’r stori yn eich tywys drwy amrywiaeth o emosiynau wrth i ni ddilyn eu hymdrechion, o gypyrddau gwag a beilïau wrth y drws i arweinydd y Band, Danny, yn cuddio’r ffaith ei fod wedi bod yn peswch gwaed. Mae’r ddrama’n delio â’r cynnydd anferthol mewn hunanladdiad a ddaeth yn sgil diwedd y diwydiant glo ym Mhrydain, a’r frwydr i barhau i fod yn obeithiol yn yr amgylchiadau anodd hynny.

£16 (£15)

Runtime: 3 Hours, 5 Minutes, Including 2 Intervals

Browse more shows tagged with: