Royal Ballet: Romeo and Juliet

Mae stori gariad dragwyddol Shakespeare yn adnabyddus ar draws y byd. Ers ei phremiere ym 1965 gyda’r Bale Brenhinol, mae Romeo a Juliet Kenneth MacMillan wedi dod yn glasur y bale modern. Mae’r coreograffi yn cipio emosiynau y pâr ifanc wrth iddynt syrthio mewn cariad er gwaethaf y rhwystrau sydd yn y pendraw yn arwain at ddiwedd trasig y stori. Cyniga pob adfywiad gyfleoedd i ddawnswyr newydd ddehongli’r cariadon tyngedfennol. Daw’r Cwmni cyfan a lliw a chyffro Verona’r Dadeni, lle gall farchnad brysur droi’n le ar gyfer gornest cleddyfau, ac mae cynnen deuluol yn arwain at drasiedi i’r Montagues a’r Capulets.

Running time: approx. 195 mins (including two intervals)

£16 (£15)

ROH 2018/2019
Approximately 3 hours, 15 minutes, Including two intervals

Browse more shows tagged with: