Royal Ballet: Swan Lake

Swan Lake oedd sgôr bale cyntaf Tchaikovsky. Er ei fod erbyn heddiw yn fale mwyaf poblogaidd y byd, ni chafodd ei phremiere ym 1877 dderbyniad llwyddiannus. Drwy ddiolch i gynhyrchiad 1895 Marius Petipa a Lev Ivanov, daeth Swan Lake yn boblogaidd ym myd bale ond hefyd yn ddiwylliant poblogaidd ehangach. Mae’r Tywysog Siegfried yn dod ar draws haid o elyrch wrth hela. Pan mae un o’r elyrch yn troi’n fenyw brydferth, Odette, mae wedi ei gyfareddu. Ond mae hithau o dan swyn sy’n ei chaethiwo, ac ond yn ei chaniatáu i ail-gymryd ei ffurf ddynol gyda’r nos.

£16 (£15)
Bydd bwyty dros dro Y Goeden Bobl yn cynnig bwydlen osod o fwyd Indiaidd cyfoes cyn y sioe o 5.45yh

Browse more shows tagged with: