RSC: Hamlet (12A) as live

Mae gan Hamlet pob dim yn y byd. Mae’n ifanc, yn gyfoethog ac yn arwain bywyd hedonistaidd yn astudio tramor. Yna mae’n clywed bod ei dad wedi marw.
Dychwela adref i ddarganfod bod ei fyd wedi newid yn gyfan gwbl, mae pob sicrwydd wedi diflannu a’i gartref yn wlad ddieithr. Yn ymdrechu i ddarganfod ei le yn y byd newydd mae’n wynebu dewisiadau llym. Ymostwng, neu ryfela yn erbyn anghyfiawnderau ei realiti newydd.
Simon Godwin (The Two Gentlemen of Verona 2014) sy’n cyfarwyddo Paapa Essiedu fel Hamlet yn nhrasiedi seriol Shakespeare . Yr un mor berthnasol heddiw â’r adeg pan gafodd ei ysgrifennu, mae Hamlet yn cyflwyno pob un ohonom gyda drych o’n marwoldeb ein hunain mewn byd amherffaith.
The Observer ★★★★
 
 
Daily Mail ★★★★
 
 
Financial Times ★★★★
 
 
Independent ★★★★
 
 
Guardian ★★★★
 
 
Evening Standard ★★★★

Browse more shows tagged with: