RSC Live: The Comedy of Errors

WEDI GOHIRIO

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod sioe RSC Live: The Comedy of Errors ar 15 Gorffennaf wedi ei chanslo. Er ein bod yn disgwyl i hyn gael ei aildrefnu, nid oes gennym ddyddiad newydd ar gyfer y sioe ar hyn o bryd.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

Sut mae unrhyw un ohonom yn gwybod yn iawn pwy ydyn ni? Mae dyn yn cyrraedd tref ddieithr ond i ddarganfod bod pawb yn gwybod ei enw, ond yn meddwl mai rhywun arall ydyw. Mae’r stori’n parhau i fod yn llawn dryswch wrth i’r ddrama fynd yn ei blaen. Caiff The Comedy of Errors gan Shakespeare, sy’n ffars o wyrthiau bob dydd, cam-adnabod a gweld yn ddwbl, ei chyfarwyddo gan y meistr comedi Phillip Breen.

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: