RSC Live: Measure for Measure (12A)

BROADCAST EVENT

“To whom should I complain?”

Pan gaiff lleian nofis ifanc ei chyfaddawdu gan swyddog llwgr, sy’n cynnig achub ei brawd rhag cael ei ddienyddio mewn cyfnewid am ryw, nid oes ganddi syniad ble i droi am help. Pan mae’n bygwth ei amlygu, mae’n dweud wrthi ni fydd unrhyw un yn ei chredu. Ysgrifennodd Shakespeare’r ddrama hon ar ddechrau’r 1600au, ond mae’n dal yn hynod briodol ar gyfer heddiw. Y Cyfarwyddwr Artistig, Gregory Doran, sy’n cyfarwyddo’r cynhyrchiad newydd hwn.

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: