RSC Live: Pericles

Stori deimladwy a gobeithiol gan Shakespeare am golled a chymod wedi'i lleoli mewn byd cyfarwydd o deithiau ansicr. Ar ôl cael ei orfodi i ffoi o'i wlad enedigol, daw Pericles yn ffoadur ar drugaredd y môr a dieithriaid. Wedi'i greithio gan golled dorcalonnus teulu a chartref, mae'n ymostwng i rythmau'r cefnfor ac yn gobeithio am wyrth. Blanche McIntyre sy’n cyfarwyddo.

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: