RSC Live: The Taming of the Shrew

LIVE BROADCAST

Yn y flwyddyn 1590 ar ei newydd wedd, mae Lloegr yn fatriarchaeth. Mae Bapista Minola yn ceisio gwerthu ei mab Katherine i bwy bynnag sy’n cynnig y pris uchaf. Gyda hynny mae brwydr ffrwydrol rhwng y ddau ryw

yn cychwyn yn y stori gariad hon sydd wedi gwefru’n drydanol. Mae Justin Audibert (Snow in Midsummer, The Jew of Malta) yn troi comedi ffyrnig, egnïol Shakespeare am ryw a materoliaeth ar ei ben i gynnig persbectif ffres ar ei bortread o hierarchaeth a grym.

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: