RSC Live: Troilus and Cressida

LIVE BROADCAST

"Lechery, lechery, still wars and lechery: nothing else holds fashion"

Mae Troilus a Cressida yn tyngu y byddant bob amser yn ffyddlon i’w gilydd. Ond yn ystod seithfed flynedd gwarchae Caerdroea caiff eu diniweidrwydd ei brofi, a’i amlygu i ddylanwad llwgr ffyrnig rhyfel, gyda chanlyniadau trasig.

Mae Evelyn Glennie, yr offerynnwr taro meistrolgar, yn cydweithredu â Chyfarwyddwr Artistig yr RSC, sef Gregory Doran i greu gweledigaeth ddychanol ddyfodolaidd o fyd sy’n atseinio i rythm y frwydr.

Mae byddin Groeg yn gwersylla o dan furiau Troy ac, ar y pwynt ble mae’r ddrama yn cychwyn, mae’r rhyfel wedi cyrraedd sefyllfa ddiddatrys. Mae’r Groegiaid yn cweryla ymhlith ei gilydd a’r Troeaid yn dadlau ynghylch gwerth parhau â’r rhyfel dim ond er mwyn cadw Helen.

Caiff Troilus ei wrthdynnu i raddau helaeth o’r materion milwrol hyn gan ei gariad tuag at Cressida, merch Troead sydd wedi gwrthgilio i ochr Groeg. Fodd bynnag, ar ôl noson yn unig gyda’i gilydd cânt eu rhannu a bron yn syth mae’n bradychu Troilus. Ar ddarganfod hyn, mae Troilus yn syrthio i anobaith ac yn addo talu’r pwyth yn ôl.

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: