RSC Live: The Winter's Tale

SIOE WEDI EI CHANSLO

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod sioe RSC Live: The Winter's Tale ar 10 Mehefin wedi ei chanslo. Er ein bod yn disgwyl i hyn gael ei aildrefnu, nid oes gennym ddyddiad newydd ar gyfer y sioe ar hyn o bryd.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

Wedi'i osod ar draws 16 mlynedd, mae'r cynhyrchiad newydd hwn o The Winter's Tale gan Shakespeare yn dychmygu byd lle mae ysbrydion Ewrop ffasgaidd yn gwrthdaro ag erchyllterau The Handmaid's Tale, cyn cyrraedd lan y môr llawen. Mae'r Brenin Leontes yn rhwygo'i deulu ar led gyda'i genfigen ond mae galar yn agor ei galon. A fydd yn dod o hyd i'r plentyn a adawodd cyn ei bod hi'n rhy hwyr? 

Cynhyrchiad newydd teimladwy wedi'i gyfarwyddo gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Artistig Erica Whyman.

£12.50 (£11.50)

Browse more shows tagged with: