In Search of Beethoven

Mae In Search of Beethoven yn mynd i’r afael a’r chwedl ramantaidd bod Beethoven yn gymeriad arwrol, dioddefus yn brwydro i orchfygu ei ffawd drychinebus o fyddardod a chwilio am ei ‘gariad anfarwol’ ond ni phriododd erioed. Mae’n mentro y tu hwnt i’r ddelwedd o bersonoliaeth arteithiedig, piwis, braidd yn wallgof, i ddatgelu person eithaf gwahanol a llawer mwy diddorol. Daw’r ffilm hon a pherfformwyr ac arbenigwyr blaenaf y byd ar Beethoven at ei gilydd i amlygu ochr newydd i’r cyfansoddwr clodfawr hwn.

£10 (£9)

Browse more shows tagged with: