In Search of Mozart

BROADCAST EVENT

Gyda dadansoddiad trwyadl gan gerddolegwyr ac arbenigwyr megis Jonathan Miller, Cliff Eisen, Nicholas Till, Bayan Northcott a’r diweddar Stanley Sadie, mae argraff newydd, byw o’r cyfansoddwr yn dod i’r amlwg. Mae’n chwalu nifer o’r mythau cyffredin mewn perthynas ag athrylith Mozart, ei iechyd, ei berthnasoedd, ei farwolaeth a’i gymeriad i gyflwyno delwedd newydd sy’n wahanol iawn o Amadeus Milos Forman. Pan gafodd y ffilm ei rhyddhau yn wreiddiol, dangosodd mewn rhai sinemâu am 6 mis ac erys yn hoff ffilm nifer o bobl am Mozart - gan gynnwys cerddorion clasurol.

£10 (£9)

Browse more shows tagged with: